bez použití hypnózy

"Tělo je odrazem naší duše"

Zájem veřejnosti o nekonvenční (alternativní) metody po celém světě stále roste. Tyto metody mají široké využití a nemají žádné vedlejší účinky, jako tomu je u medikamentózní léčby. Jsou však často provázeny mylnými informacemi, zlehčovány a kritizovány. Svět ovládá stále mocnější farmaceutický průmysl. Přesto jsou různé nekonvenční metody léčení pro svou jednoduchost a účinnost řešení problémů více a více vyhledávány. Každý je vlastně sám sobě zdrojem svého uzdravení. Kdo napravuje minulost, ten současně napravuje i budoucnost.

laický pohled:

Je to velice účinná metoda, pomocí které se můžete zbavit současných potíží tak, že najdeme jejich příčiny v minulosti.
Vychází z teoretického předpokladu, že člověk je tvořen ze tří částí: fyzického těla, psychiky a ducha. Přitom psychika je nástrojem ducha na ovládání těla.
Potíže jimiž lidé trpí, jsou v podstatě jen následky traumat prožitých v minulosti. Přitom není rozhodující, zda si je člověk takového traumatu vědom či nikoliv. Pokud není příčinou silné poškození organismu, je vždy možné v bližší nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít a zpracovat. Orgány nebo části těla, které byly v minulosti poraněné, bývají nyní zpravidla oslabené či nemocné. Po zpětném prožití původního poškození se tyto části aktivují a samovolně uzdravují. Hlubinná regresní terapie často zabírá i tam, kde konvenční léčba selhává. Věčným braním prášků se jen potlačuje bolest, ale nehledá se příčina té bolesti. Hlubinnou regresní terapií lze příčinu najít a odstranit.
Tato metoda potvrzuje že duše, tělo a naše psychika se nalézají v tom nejužším vztahu, že každá fyzická nemoc má svůj psychický prvek a naopak. U hlubinné regresní terapie se nejedná o žádný hypnotický stav, manipulaci ani sugesci.

odborný pohled:

Psychické a psychosomatické potíže lidí jsou v podstatě následky traumat prožitých v minulosti.Vše, co člověk prožil, je chronologicky uspořádáno na časové stopě (můžeme např. zjistit přesný čas narození). Jakýkoliv údaj na časové stopě můžeme najít vybavováním si na základě asociací (asociace = spojení představ tím, že jeden duševní obsah vybaví jiný v podobě představy nebo myšlenky proto, že dřívější zkušenosti se vyskytly spolu). Např. uvidíme psa a vybaví se nám nepříjemný zážitek z dětství, kdy nás podobný pes kousl do lýtka. Můžeme z toho mít nepříjemný pocit a psa raději obejdeme. Vybavování z paměti na základě asociací pracuje neustále, aniž bychom si toho byli vědomi. Avšak nám nepříjemný pohled na psa může sahat daleko hlouběji než do dětství, to je do minulých životů. Třeba nás někde v 16.století mohli pokousat vlci. Takovou událost, kterou jsme prožili, a byla pro nás jakkoliv nepříjemná, budeme nazývat engram. To je záznam do paměti který obsahuje psychickou nebo fyzickou bolest a zůžené vědomí. Krajní případ zůženého vědomí je bezvědomí. I v tomto krajním stavu se nám vše zapisuje do paměti. Restimulované engramy z minulosti nám tedy mohou způsobovat naše potíže v současnosti. Restimulovat si nějaký engram můžeme prakticky jakkoliv. Stačí na to např. trochu stresu nebo starostí, pak se přidá bolest hlavy nebo žaludku. Nemusí se to dít vše najednou, ale plíživě a pomalu. Proto často ani nevíme proč nás hlava začne bolet. Teoreticky, když jsme se do ní zrovna nebouchli , by nás bolet neměla. Proč nás někdy začne bolet levá ruka , i když jsme s ní nikdy nic neměli - tedy bez příčiny? Všichni jsme zvyklí sáhnout po prášku a je to.
V hlubinné regresní terapii nalézáme engramy, odstraňujeme jejich negativní vliv a tím dosahujeme abreakce. Důležitý je také verbální obsah engramu. Engramy rozlišujeme sekundární a primární. Sekundární obsahují bolest, ale ne její zdroj. Primární obsahují zdroj bolesti. Pomocí sekundárních engramů hledáme ty primární, které se na časové stopě vyskytují v řetězcích(tzn. několik primárních engramů po sobě jdoucích). Engramickou událost opětovně procházíme. To proto, abychom si utvořili korektivní událost- tedy doplnili chybějící komentář v době zůženého vědomí. Událost již pak nebude působit aberativně (nebude působit odchylku od průměru, normálu). Nepřijemné pocity při procházení událostmi nikdy nepřesáhnou míru snesitelnosti. Opakovaným procházením pocity ustupují, člověk si vybavuje více detailů a skutečností. Tedy rozšiřuje si vědomí a tvoří korektivní událost. Často lidé při regresi cítí příjemný příliv tepla a energie do těla. Nakonec ztrácí o událost zájem, jako by se jich už netýkala. Uvědomí si, že vše je součástí minulosti a ne současnosti. Teprve po zpracování celého řetězce engramů dojde k úplné abreakci. Pak se člověk svého současného problému nadobro zbaví.
Tato metoda, se kterou já pracuji, se opírá o pevné základy obsažené v knihách Informační teorie psychiky a Teorie osobnosti od ing. Andreje Dragomireckého.