bez použití hypnózy

  Hlubinná regresní terapie spočívá v komunikaci a spolupráci, při sezení jste aktivní.
Člověk by měl přijít na sezení odpočatý (ne např. po flámu) a udělat si tak tři hodiny čas. Často se mi stává, že kdo příjde na sezení poprvé, říká že s ním to nepůjde, že to bude ztráta času, že se nikam nedostane, že si nepamatuje co bylo před měsícem natož aby si pamatoval co bylo kdysi dávno. To, abyste si něco z minulosti vybavili, je moje práce a starost. Na to nemusíte myslet, ani se o to starat. Není třeba si vytvářet dopředu zábrany. Určitě, když se chcete zbavit problému, jste ochotni spolupracovat.

K sezení je třeba pohodlné křeslo, klid a soukromí. Před sezením, ani při něm, není třeba žádných meditací, hudby, amuletů, vůní, lehátka, posílání energie, sugescí, ani ničeho podobného. Pracuje se jen s vaší pamětí a s asociacemi, pomocí kterých vás povedu do vaší minulosti. Když příjdete na první sezení, tak vám vysvětlím na jakém principu tato metoda funguje, abyste věděli co a proč budeme dělat. Řeknu vám jaké otázky budu používat a jak je máte chápat.

Domluvíme se, že po dobu sezení budete mít zavřené oči. Pak začneme pracovat s vaší pamětí, hledat traumata prožité v minulosti, které zanechávají v psychice stopy (engramy). Ty nám způsobují potíže aniž bychom si to uvědomovali. Budeme procházet události způsobem asi jako když se nad něčím zamyslíte. Není to tedy žádný hypnotický stav. Budou se vám postupně vybavovat starší a starší události. Budete mi popisovat co se s vámi zrovna děje, jaké máte pocity, co vnímáte, vidíte a jaké u toho máte myšlenky, vše je třeba si vybavit do podrobností. Je dobré se při sezení vzdát analitických soudů a logického uvažování. Jen říkat, co vás první napadne. Myslet si klidně, že jste třeba herec v divadle a zrovna se vžíváte do nějaké role, která se vám zrovna vybavuje z paměti. Umožnit emocím, tělesným pocitům a tomu co zrovna vidíte nebo vnímáte volný průchod bez cenzury a zábran.

Čím víc se do toho vžijete, tím rychleji se budete problému se kterým jste přišli zbavovat. Při opětovném procházení událostí, kde byl zdroj fyzické nebo psychické bolesti, mizí nejen somatika, ale i nepřijemné emoce. Dochází k abreakci, anuluje se negativní vliv prožitého traumatu. Tedy najdeme a odstraníme příčinu. Nastupuje pak uvolnění, dobrá nálada až euforie. Po sezení si vše dokonale pamatujete. Obavy z Obavy z toho, že zůstanete někde v minulosti, jsou neopodstatněné, protože to není touto metodou technicky možné. Je jen možné, že se dostanete do rukou terapeuta, který s vámi nalezené trauma nedostatečně zpracuje a pak se nemusíte po regresi cítit dobře. Ale to se dá dodatečně zpracovat, buď u toho samého terapeuta, nebo u kteréhokoliv jiného, který pracuje s touto metodou. Regresní terapeut by měl být váš průvodce, ne poradce. Každý sám dobře ví, co v jeho paměti duše je, jen je někdy těžké to najít.

V poslední době je také móda, že někteří terapeuté nutí klienta přepisovat událost v minulosti, měnit konec, přestřihávat pouta, pupeční šnůry, nebo mu říkat co tam má vidět. Je to vše sice velice lákavé a na první pohled to vypadá, že se klientovi uleví a pomůže mu to, ale působí to jen krátkodobě, problém se pak vrací. Vyhýbat se nepřijemnostem v minulosti nemá cenu, to nepřijemné nám dnes způsobuje potíže, proto je třeba se na to podívat a uvědomit si to. Je to stejné, jako byste chtěli přikrýt špinavé nádobí hadrem, protože se vám ho nechce mýt a dělat, že tam není, přitom dobře víte, že tam je, a že na vás čeká, až ho umyjete. Je to podobné, jako když jdete k zubaři, tam také víte, že to bude nepřijemné, ale pomůže vám to. Tedy není možné měnit ani konec, ani začátek, ale najít ve své duši otisky dávných traumat z minulosti, traumata vyvoláme z paměti, najdeme a odstraníme jejich negativní vliv na dnešek. Je to takový generální úklid, čištění duše.

Podotýkám, že použití hlubinné regresní terapie není vhodné u těhotných žen (plod vnímá procházená traumata spolu s matkou), lidí pod vlivem alkoholu, drog nebo psychofarmak (ovlivněná a utlumená psychika).

Jedno sezení trvá v průměru tak asi 2-3 hodiny. Určit předem přesný čas potřebný k vyřešení daného problému se dá přesněji určit po prvním sezení. Někdo si vybavuje rychleji, jiný pomaleji. Někdo si vyřeší problém během jednoho sezení, jiný jich bude potřebovat více. Ale po každém sezení se člověku uleví, jako by si odložil nějakou zátěž. Cítí se pak uvolněnější, lehčí a připadá si jako by omládl. Hlubinná regresní terapie při sezení nezpůsobuje ztrátu kontroly. Nikdy nejste bezmocní nebo úplně „mimo“, ale v bdělém stavu. Je zde ponechána svoboda jednání. Žádná manipulace ani sugesce. Po sezení si pamatujete veškeré detaily.

 

Cena:

Regresní terapie 900,- kč za hodinu.     

 

Odvádění přivtělených duší a práce přes medium 1 200,- kč za hodinu.

 

(Prácí na dálku je myšlena práce přes medium u osob, které se dostavit na sezení nemohou. Jako např. u malých dětí, nebo u někoho, kdo je v nemocnici, či bere léky, které ovlivňují psychiku, popř. někdo, kdo má nemocné srdce atd.. Pak se pracuje tzv. "na dálku", přes osobu, která jde jako zástupná za dotyčného na sezení. Často chodí matky za své děti, když má dítě nějaké problémy.)

 

 Č. účtu mbank - 670100-2212971940/6210

                       

IČ 41785860

 

Dodržujeme pravidla GDPR o ochraně osobních údajů. Mlčenlivost  a ochrana trvá i po skončení vztahu se mnou. Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů budu spracovávat vaše osobní údaje, které mi svěříte a to z důvodu poskytování služeb v oblasti rozvoje osobnosti mlčenlivost, bezpečnost v souladu s platnou legislativou.