bez použití hypnózy

Regresní terapie slouží k vnitřnímu vývoji člověka, je to práce, která zvyšuje jeho duchovní kvalitu. Pořádek ve svém nitru si člověk udělá teprve tehdy, když dokonale pozná sám sebe. Dokonale se nepozná, dokud se nepodívá do své minulosti, kde zjistí, že jeho duše nemá jen světlou stránku, ale i tu stinnou. Je možné, že u čeho se dnes stydíme, u toho jsme se někdy dřív bavili. Pokud se neudělá kdekoliv pořádek, není čisto, a tak je to i s očistou duše. Aby duše zářila a procházelo jí světlo, musí se vyčistit. Pak odchází z duše pryč nepořádek a špína.

B.L.Weiss to ve své knize Jedna duše mnoho těl popisuje takto: „ Je to, jako by každý člověk měl v sobě velký diamant. Představte si diamant dlouhý jednu stopu, který má tisíce plošek, ale ty jsou pokryty špínou a dehtem. Je záležitostí duše, vyčistit každou plošku tak, že celý povrch září a odrazí spektrum barev. Někteří by vyčistili a nablýskali jen některé plošky, jiní by zvládli vyčistit jen něco málo. A plošky by se ani nezatřpytily. A přece pod nánosem má každý člověk ve svých prsou jiskřící diamant s tisícem třpytivých plošek. Diamant je dokonalý, nemá jediný kaz. Lidé se jen liší množstvím vyleštěných plošek. Jinak jsou všechny diamanty stejné a dokonalé.

Když jsou všechny plošky vyčištěny a září spektrum barev, diamant se promění v čistou energii, ze které vyšel. Světla zůstanou. Je to opak procesu, kterým diamant vzniká. Tlak se uvolní. Čistá energie je obsažena ve spektru světel a světla ovládnou vědomí a znalosti. A všechny diamanty jsou dokonalé.“

Představte si duši, která je zašpiněná traumaty z minulých životů. Různé bolesti po těle ze sečných, střelných, bodných ran, z pádů z koně, ze skály, z mučení, z bití, pak dále zoufalství, vztek, zášť, nenávist, utrpení, které si sebou nese z mnoha a mnoha životů. Tyto fyzické a psychické bolesti se přenášejí i do dneška. Pomocí regresní terapie se ta špína čistí, duše se prosvětluje a prozařuje, je veselejší, spokojenější a má lepší náladu.

Tím, že si procházíme a zpracováváme traumata z minulých životů, tím si duši očišťujeme a poznáváme se.

Minulost určuje a formuje naše osudy a podmínky v současném životě. Chce nás posunout dále na cestě vývoje. Když tedy osvobodíme naši duši co nejvíce od zátěže a špíny, o to víc se bude projevovat ta světlá stránka. Pak se rozšíří naše vědomí a obzory. Traumata z minulosti brzdí náš vývoj. Vše co se v minulých životech dané duše odehrálo, má dalekosáhlé důsledky do dalších životů a určuje běh následných událostí. Zatěžuje a zasahuje nám do života vše, co dosud není v pořádku, co není vyčištěno v naší duši. Vyčištěná duše si pak bude schopna sama léčit své tělo, které zrovna má.

Čím více se dostáváme do styku se svojí duší, tím více starých zvyklostí, které nejsou dobré opouštíme.

Regresní terapie je začátek nového života plného opouštění starých traumat, postupná očista duše, hlubší prožívání sebe sama, cesta ke svobodě, která nemá žádné hranice. Po těle i duši se postupně rozprostírá větší a větší vnitřní klid a jistota. Vede nás pomalu k tomu, kým jsme.