bez použití hypnózy

Ani při regresní terapii nestačí jen se do minulých životů dívat, ale s traumatem v minulosti pracovat tak, aby na člověka dnes už nepůsobilo. Těchto traumat tam bývá k daným potížím více. Pokud se zpracují náležitým způsobem, tak už dnes nepůsobí, člověk se svých potíží zbaví a to nejen pro tento život, ale i pro další životy.

Regresní terapeut není ten, od koho očekáváte vykoupení ze všech vašich potíží, nemůže za vás převzít zodpovědnost. Berte to tak, že terapeut a vy jste dvě duše, přičemž jedna duše chce té druhé pomoci. Společnými silami chcete dojít k určitému cíli.

Bylo by chybou si myslet, že se můžeme něčemu vyhnout. Naopak, naše karma nás vždy, dříve či později dostihne. Všechny naše temné stíny z minulosti se jednou projeví jako údery osudu, nebo nemoci ať už psychické, nebo fyzické. Je to jen otázka času. Tedy čím dříve se vědomě budeme o tyto věci starat a řešit je, tím dříve se stínů z minulosti zbavíme. S viníkem se jeho čin táhne dál přes životy.

Nestačí, že člověk ví o minulých životech, reinkarnaci a karmě, ale je potřeba vše uvést do praktického života. Čím hlouběji pronikneme do těchto zákonitostí, tím větší hodnotu bude mít naše současné bytí a budeme dbát na to, abychom svůj svěřený čas zde zbytečně nepromarnili. Útěkem od problémů se jen odkládá jejich řešení na neurčito. Každý člověk má svou dobrou i stinnou minulost, a tyto obě části ho doprovází po cestě vývoje duše přes životy, dokud vina není zcela odžita a odčiněna. To, co člověk způsobil druhým v minulosti, to si může protrpět pasivně, s tím úzce souvisí strach a vina, nebo aktivně, například prací pro druhé. Pasivní cesta trvá rozhodně mnohem déle.

Nejde ani tak o odžívání životních problémů a potíží, ale o to, že se v praxi projevuje karma. Každý se může sám na vlastní kůži přesvědčit, že se mu vrací to, co v minulosti způsobil jiným. Nezkušená, neznalá duše dělá různé hlouposti, podobně jako malé dítě. Po dítěti z mateřské školky nemůžete také chtít, aby umělo látku z gymnázia. Stejně tak po duši na nižší duchovní úrovni nemůžete chtít, aby se chovala nějak moudře, či dokonce osvíceně. Když se to duši pak karmickým zákonem přes reinkarnace postupně vrací, začíná postupně chápat, co by dělat neměla a učí se tím. Na věci se nedá dívat z pohledu jednoho lidského života, protože pak vůbec nechápeme, proč jsme této, či jiné zkušenosti vystaveni. Když se začneme na věc dívat z pohledu reinkarnace, tak délka jednoho lidského života je jak kapka v moři, či zrnko písku v poušti.

Smyslem sezení regresní terapie není hledat staré příběhy ze životů jako video, nebo ukojit zvědavost, tím stěží dosáhnete nějaké změny v současnosti. Na chvíli sice můžou symptomy ustoupit, ale vrací se. Smyslem je znovu prožít tehdejší tělesné pocity, popřípadě negativní emoce, jež dnes vedou k určitému způsobu chování, či fyzickým nebo psychickým potížím. Ani změnou konce – přetvářením minulých životů do pozitivna, sugescí, nebo něčím podobným jen stěží dosáhnete trvalého výsledku. Je častým jevem, že lidé chybně chápou karmu, proto k tomu dochází. Karma se prostě a jednoduše nedá nijak obejít.

Psychické, nebo tělesné potíže ukazují, že je v nás něco z minulosti dosud nevyřešeného, připomíná nám, že přišel čas začít se zpracováváním daného problému. Je to šance k pochopení zatím nepochopeného, často se táhnoucího přes více životů. Funguje to i naopak, když potkáme někoho z minulosti, koho jsme měli rádi, dodá nám to novou sílu a radost.

Podle rozšířeného názoru má každý svou minulost nechat spát a nevrtat do ní, ale starat se o přítomnost a budoucnost. Ale ono to lidem moc nejde, a je to logické, protože na ně dnes traumata z minulosti působí a způsobují jim různé potíže. Je to pro to, že to co jsme v minulosti kdysi prožili, zanechává v naší duši stopy a rány, jenž nejsou do dnes zahojeny. Pokud se tedy minulostí nebudeme zabývat, není nikde řečeno, že minulost nechá na pokoji nás. Ona nedá pokoj tak dlouho, dokud nedáme do pořádku to co máme. To se však nemusí stihnout za jeden život, asi ani nedá. Ale dnes je vhodná doba na to, aby se s tím co nejvíc udělalo, protože kdy budou zase tak vhodné podmínky a takový přístup k informacím?

Regresní terapie umožňuje jít k příčině problémů, které se dnes objevily. Podstata těchto problémů je z větší části, ba dokonce zcela v minulosti, ať už bližší, či vzdálenější časově. Teprve nahlédnutím do minulých životů umožňuje bezezbytku odkrýt pozadí současného stavu věcí. Ukáže podstatu a umožní situaci lépe pochopit. Svoje problémy dokážeme vyřešit, když se naplno pustíme do namáhavé vnitřní práce. Souvisí to vše úzce s karmou a duchovním vývojem. Jak již bylo řečeno, karma se nedá nijak obejít, ani obelstít. Celkový obraz člověka v přítomnosti nám ukazuje, jaké následky si nese z minulosti a jak je, či není schopen se ke své minulosti a ke svým potížím dnes postavit. Člověk není jen tím, čím byl v minulých inkarnacích, nebo čím je dnes, ale je i tím, kým bude ve svých budoucích inkarnacích a na to by měl dnes myslet. Když si toto člověk uvědomuje, že si svojí přítomností a minulostí tvoří svojí budoucnost, může si představit celkový obraz sebe sama a svých budoucích životů. Není divu, že mnoho lidí o reinkarnaci a regresní terapii nechce ani slyšet, odrazuje od ní, bojí se jí, má zkreslené představy a podobně.