bez použití hypnózy
 • Nejen teoretické, ale i praktické odpovědi dostanete např. na tyto otázky:
 • Co se děje s duší po smrti těla? Kam jde?
 • Může se do minulých životů dostat každý?
 • Za jak dlouho se po smrti znovu vtělím?
 • Mohu zůstat někde v minulosti?
 • Kde jsem mezi jednotlivými inkarnacemi a jaké tam mám pocity?
 • Kolik životů mám za sebou?
 • S kým z dnešního života jsem se již v minulých životech setkal\a?
 • Proč mám zrovna tyto rodiče?
 • Kdy vstupuje duše do těla? Střídá si přes životy pohlaví?
 • Jaký mám úkol v tomto životě?
 • Měla moje duše existenci i jinde, na jiných planetách, v jiných dimenzích, vesmírech?
 • Kde jsem byl před inkarnacemi na tuto planetu?
 • Projevují se minulé životy i ve snech?
 • Mohou mít děti spontální vzpomínky na minulé životy?
 • Jakou karmu jsem si utvořil a čím?
 • Kudy a kam mne vede nastoupená cesta?
 • Jaký rozdíl je mezi vybavováním a vzpomínáním?
 • Co je to vlastně terapie „minulými životy“ a k čemu se dá využít? Jaký to má smysl?
 • Je to vše slučitelné s vírou v Boha?
 • Proč terapii minulými životy nejde nijak uspíšit?
 • Co to je reinkarnace a inkarnace? Co znamená karma?
 • Co se s námi děje když umíráme? Co je po smrti?
 • Jak moc mám svobodnou vůli při výběru budoucích rodičů a nového těla?
 • Měním při reinkarnaci pohlaví?
 • Co si sebou beru po smrti?
 • Zůstanou mi staré znalosti a zkušenosti z inkarnace?
 • Setkám se znovu s mými blízkými?
 • Mohl jsem být i zvířetem, rostlinou, kamenem?
 • Co se stane, když někdo spáchá sebevraždu?
 • Jak se dostat z opakování životů. Je to vůbec možné?
 • Jaké to je si znovu prožít svůj vlastní porod? A jde to vůbec?
 • Má porodní trauma vliv na současnost? A ovlivňuje nějak i mne?
 • Mám svého Anděla? Mohu jich mít i více?
 • Je každý svého štěstí strůjce?
 • Proč se to, či ono děje právě mě?
 • Kde se berou moje pocity viny, moje strachy, vztek, zoufalství, beznaděj, bezmoc, žárlivost……?
 • Proč mám pořád pocit, že dnes ostatním jen sloužím?
 • Proč raději žiji život druhých a ne svůj?
 • Proč se nemám rád\a?
 • Jaké příčiny mých dnešních potíží pramení z minulosti?
 • Mají moje závislosti počátek někde v hluboké minulosti?
 • Pro koho je tato terapie nevhodná?
 • Mohou mé minulé životy vidět i jiní lidé?
 • Je pravda, že se po regresi negativní emoce ztrácejí, chronické nemoci mizí, citové poruchy se hojí, vztahy se zlepšují.....?
 • Proč tolik lidí dnes prochází duchovní krizí?
 • Čím jsem byl v minulých životech?
 • Proč je lepší si zachovat skromnost a stále se učit?
 • Budu si to po regresi vše pamatovat, a jak se pak budu cítit?
 • Pomůže mi to v mém duchovním růstu?
 • Můžu se spojit s mým duchovním rádcem?
 • Jak se pozůstatky minulých životů projevují v současnosti?
 • Dá se pomoci i zvířatům pomocí regresní terapie?
 • Dal jsem někomu v minulém životě slib, který na mě má vliv do dneška?
 • Proklel mne někdo v minulém životě? Co s tím mohu dnes dělat?
 • Může mne dnes ovlivňovat pocit viny z minulého života?
 • Proč každý reaguje na stejné podněty různým způsobem?
 • Proč jsem tolik lítostivý\á?
 • Má cenu potlačovat své pocity? A když je potlačuji, proč na to musím vynakládat stále více energie?
 • Mohou mi brát mojí energii ostatní?
 • Mám se bát toho co jsem v minulosti udělal\a?
 • Mají regrese vliv na jemnohmotná těla člověka?
 • Proč se musím pořád znovu vracet, i když už nechci?
 • Kdo jsem, odkud přicházím, kam kráčím?

  Na pokračovacích kurzech regresní terapie se dozvíte, jak pracovat přes medium, pomoci někomu na dálku, aniž by byl přítomen. Jak odvádět přivtělené duše. Co dělat s prokletími a sliby. Spolupráce s Anděli, Archanděli a s Duchovními městy, a další informace.