bez použití hypnózy
 • Nový pohled na svět a život. Po kurzu budete zodpovědněji zacházet se svými životy a s životy druhých lidí.
 • Svými činy pak získáte skutečnou kontrolu nad svým osudem v tomto i v příštích životech.
 • Můžete vyzkoušet, že vy, nebo někdo jiný se může dostat do minulého života bez použití hypnózy.
 • Porozumíte lépe problémům každodenního života.
 • Poznáte lépe duchovní zákonitosti tohoto světa.
 • Získáte novou představu o sobě a o světě.
 • Pohnete se z místa, na kterém máte pocit, že stojíte již dlouho.
 • Nebudete se zabývat jen příznaky potíží, ale půjdete k jejich příčinám.
 • Urychlení svého duchovního růstu.
 • Osvobození se od velké duševní zátěže.
 • Získáte vnitřní úlevu a větší svobodu.
 • Někdo může zažít i pocity štěstí, které dosud nezažil.
 • Tělo se zdá lehčí, lidé cítí příliv energie, jako když se zbavili něčeho těžkého, závaží, batohu na zádech, několika kil, cítí se uvolnění.
 • Zjistíte, jakou sílu mají nevyjádřené emoce z různých minulých traumat, a jaká je to úleva se těchto nahromaděných starých emocí zbavit.
 • Poznáte, jaký ozdravující proces má uvolněná energie z traumat z minulosti.
 • Budete duchovně silnější a postoupíte dál ve své cestě hledání.
 • Čím více na sobě budete pomocí regresní terapie pracovat, tím více budete zdravější, uvolněnější, pozitivnější, uvidíte okolo sebe více barev, krásy a dobra.
 • Někdo se může zbavit nutkání za každou cenu měnit svět a lidi okolo sebe.
 • Změníte své vědomí a vidění věcí kolem.
 • Uvolní se vám velké množství duševní energie, můžete mít stavy dobré nálady, až euforie.
 • Při systematické práci na sobě pomocí regresní terapie dochází k trvalému nárůstu vitality a životní energie.
 • Poznáte, že s potížemi, se kterými jste neúspěšně a marně léta bojovali se dá lecos dělat, a že mají řešení.
 • Osvobodíte se od falešných představ, od falešných příkazů a zákonů, získáte svobodu poznání.
 • Lépe budete přijímat skutečnost, postupně naleznete vnitřní klid.
 • Uvidíte, že se s každým dalším sezením regresní terapie prohlubuje pohled na úzkou provázanost minulosti s přítomností a budoucností.