bez použití hypnózy
  • Nový pohled na svět a život. Po kurzu budete zodpovědněji zacházet se svými životy a s životy druhých lidí.
  • Svými činy pak získáte skutečnou kontrolu nad svým osudem v tomto i v příštích životech.
  • Můžete vyzkoušet, že vy, nebo někdo jiný se může dostat do minulého života bez použití hypnózy.
  • Porozumíte lépe problémům každodenního života.
  • Poznáte lépe duchovní zákonitosti tohoto světa.
  • Získáte novou představu o sobě a o světě.
  • Pohnete se z místa, na kterém máte pocit, že stojíte již dlouho.
  • Nebudete se zabývat jen příznaky potíží, ale půjdete k jejich příčinám.
  • Urychlení svého duchovního růstu.
  • Osvobození se od velké duševní zátěže.
  • Získáte vnitřní úlevu a větší svobodu.
  • Někdo může zažít i pocity štěstí, které dosud nezažil.
  • Tělo se zdá lehčí, lidé cítí příliv energie, jako když se zbavili něčeho těžkého, závaží, batohu na zádech, několika kil, cítí se uvolnění.
  • Zjistíte, jakou sílu mají nevyjádřené emoce z různých minulých traumat, a jaká je to úleva se těchto nahromaděných starých emocí zbavit.
  • Poznáte, jaký ozdravující proces má uvolněná energie z traumat z minulosti.
  • Budete duchovně silnější a postoupíte dál ve své cestě hledání.
  • Čím více na sobě budete pomocí regresní terapie pracovat, tím více budete zdravější, uvolněnější, pozitivnější, uvidíte okolo sebe více barev, krásy a dobra.
  • Někdo se může zbavit nutkání za každou cenu měnit svět a lidi okolo sebe.
  • Změníte své vědomí a vidění věcí kolem.
  • Uvolní se vám velké množství duševní energie, můžete mít stavy dobré nálady, až euforie.
  • Při systematické práci na sobě pomocí regresní terapie dochází k trvalému nárůstu vitality a životní energie.
  • Poznáte, že s potížemi, se kterými jste neúspěšně a marně léta bojovali se dá lecos dělat, a že mají řešení.
  • Osvobodíte se od falešných představ, od falešných příkazů a zákonů, získáte svobodu poznání.
  • Lépe budete přijímat skutečnost, postupně naleznete vnitřní klid.
  • Uvidíte, že se s každým dalším sezením regresní terapie prohlubuje pohled na úzkou provázanost minulosti s přítomností a budoucností.