bez použití hypnózy

Pro ty, kteří jsou pod vlivem drog či alkoholu.

  • Nejsou vhodné pro ty, kteří užívají psychofarmaka, antidepresiva, neuroleptika a veškeré další léky ovlivňující psychiku.
  • Není vhodný pro velmi labilní osoby, pohybující se na hranici normálnosti.
  • Dále je nevhodný pro ty, kteří se bojí odhalit svoji duši a podívat se do jejích hlubin.


Kurz regresní terapie není určen pro ty, kteří nechtějí pracovat sami na sobě a kteří si myslí, že někdo udělá něco za ně. Jen každý z nás má ve svých rukách, zda se chce učit a kam chce v životě dojít.

Pokud někdo měl, či má nějaké závažné psychické problémy, nebo choroby, prosím předem nás informujte.

Každý účastník za sebe během kurzu sám nese plnou zodpovědnost.