bez použití hypnózy

„Kdo nezná minulost a nechápe přítomnost, nemůže formovat budoucnost."

Příběhy jsou tu pro to, abyste si mohl každý představit, co je čeho příčinou dnes, a proč se mi právě děje, co se mi děje. Příběhy budou postupně doplňovány podle časových možností mých a mých kamarádů, kteří budou také přispívat. Píši zde příběhy jazykem, kterým lidé mluví při procházení svých minulých životů, tudíž se zde na pravopis nehraje. Ráda si zde přečtu vaše reakce na příběhy, ať už budou jakékoliv.

„Člověku porozumíme až teprve pod zorným úhlem reinkarnace“

Christian Morgenstern